veerooster

veerooster14.jpg

Geleiden hek bestaat uit: 2 halve bielzen

1 hele biels

3 planken

2 reflectoren

Contact opnemen met SECURITY FENCING SYSTEMS