veerooster

veerooster13.jpg

Bielzen zijn van inlandse eik (dus niet amerikaanse eik).

Contact opnemen met SECURITY FENCING SYSTEMS