veerooster

veerooster10.jpg

Hek valt op trillings rubbers (dus geen lawaai bij dicht vallen).

Contact opnemen met SECURITY FENCING SYSTEMS